O nama

Firma BIOMED AID Skoplje osnovana je 2011. godine. Osnovna delatnost firme je promet medicinske opreme i medicinskih pomagala.

Krajem 2011. godine, u oblast svog poslovanja uvodimo i mogućnost uzimanja materijala i krioprezervacija matičnih ćelija novorođenčeta, kao i krioprezervacija matičnih ćelija mlečnih zuba starije dece.

Od samog početka, ćelije i njihova primena u terapiji je oblast kojoj je Biomed posvetio posebnu pažnju. Bili smo zainteresovani da sarađujemo sa mnogim svetskim laboratorijama u oblasti primene ćelija u različitim oblicima terapije.

Krajem 2012. godine ova ideja počinje da se realizuje. U saradnji sa dr. Alfred Barich, eminentnim onkologom iz SAD, počinjemo da razvijamo molekularnu terapiju za različite vrste raka. Terapija se u početku izrađivala u laboratoriji u Solunu, Grčka, a apliciranje se vršilo i vrši se i dalje u opštoj bolnici Euromedika, takođe u Solunu.

Vremenom dolazimo do sve bojih rezultata u terapiji, ali i novih saznanja da možemo da uradimo još više. Zato početkom 2014. godine počinjemo saradnju sa jednom od najvećih laboratorija na svetu, u oblasti dijagnostike onkoloških bolesti, R.G.C.C. (Research Genetic Cancer Center) iz Švajcarske. Njihovi kapaciteti u oblasti molekularnog profilisanja malignih bolesti su neograničeni. Toliko duboko smo ušli u srž ovog problema, da postajemo zastupnici R.G.C.C. laboratorije za Balkanske zemlje. Od početka juna 2014. kompletna molekularna terapija za naše pacijente izrađuje se u ovoj laboratoriji. Procedura uzimanja materijala, transport do laboratorije a zatim transport gotove terapije do Soluna, poštuje najviše standarde zaštite.

Obzirom da naše interesovanje za ovu oblast ne prestaje, u saradnji sa naučnicima iz Švajcarske, dolazimo do saznanja da je moguće proizvesti molekularnu terapiju matičnim ćelijama koja se primenjuje u lečenju autoimunih bolesti kao što su multipla skleroza, lupus i dr. Početkom 2015. veoma uspešno počinjemo sa aktivnim lečenjem pacijenata sa ovim oblicima bolesti.

Najnoviji deo našeg interesovanja predstavlja mogućnost neinvanzivnog prenatalnog otkrivanja rizika od nastanka bolesti kao što je na primer Daunov sindrom kod novorođenčeta, jednostavnim ispitivanjem periferne krvi majke.

Rezultati koje smo do sada postigli u svim oblastima poslovanja, motivišu nas da nastavimo i dalje svoje pionirske akcije u oblastima dijagnostike i lečenja, a sve sa ciljem da ove metode lečenja postanu dostupne pacijentima Balkanskih zemalja.