Terapija

Integrativna onkologija

Integrativna onkologija je način lečenja koji kombinuje konvencionalne metode, tretmane naturalnim medikamentima, onko-hipertermiju… Integrativna onkologija bi se mogla shvatiti kao praksa koja uzima najbolje iz svih naučno dokazanih terapija. Krajnji cilj je da pacijent bude bolje, kroz upotrebu efikasnih, bezbednih i manje toksicnih terapija, kad god je to moguće.

Integrativni onkološki tretman se radi na principu individualnog pristupa. Svakom pacijentu se pristupa posebno i na osnovu analize urađene u R.G.C.C. laboratoriji se definiše terapija.

 

Dendritična terapija

Ljudsko telo stvara maligne ćelije svakodnevno. Imuni sistem se bori sa njima na taj način što stvara antigen koji onemogućava njihovu prolaktaciju, odnosno hranjenje materijalom iz krvotoka. Tako one umiru I telo ih izbacuje iz organizma na razne načine. Prenosilac tih antigena su antitela. Ona cirkulišu I prenose antigen. Kada antitela promaše neku od malignih ćelija, nastaje onkološka bolest, odnosno maligne ćelije počinju da se množe. Da bi se unapredio sistem borbe u organizmu, unose se laboratorijski proizvedena antitela koja se zovu dendritične ćelije. Antigen se proizvodi u laboratoriji, stavlja na laboratorijski proizvedena antitela I vraća u organizam. Antitela se dopunski stimulišu da se masovno razmnožavaju u organizmu.

 

Onkohipertermija

Hipertermija je terapeutska metoda u borbi protiv raka. Najčešće se primenjuje u kombinaciji sa hemoterapijom, radioterapijom i drugim tretmanima, kao što su imunoterapija, terapija dendritičnim ćelijama itd.

Nezavisno od ostalih metoda lečenja, hipertermija može da bude veoma korisna kao metoda stimulisanja imunog sistema, čime se veoma doprinosi borbi protiv malignih bolesti. Hipertermija je usvojen medicinski tretman u svim zemljama EU, SAD i svim medicinski razvijenim zemljama.

Jonizirajuće zračenje nije uključeno u tretmanima hipertermije, što ovaj tretman čini bezbednim za pacijente, medicinsko i pomoćno osoblje, kao i životnu sredinu.

U Evropi, tretmani hipertermijom su naučno prihvaćeni i odobreni od strane Evropskog udruženja hipertermijske onkologije (ESHO).

 

http://onco-hyperthermia.gr