Onkološka dijagnostika

R.G.C.C. je švajcarska kompanija koja se bavi medicinskom genetikom, naročito genetikom raka  (hemosenzitivnost i hemorezistentnost). Primarni cilj je mogućnost da sa pacijenatima obolelim od raka koji traže najbolje moguće personalizovane i integrisane tretmane, pruži pristup većini informacija koje mogu da budu korisne u lečenju.

Test se radi na vrlo jednostavan način, uzimanjem 20-40 ml krvi.

Analizom se izoluju ćelije raka, utvrđuje se oblik raka i postojanje metastaza. Takođe se utvrđuje i invazivnost raka na osnovu broja ćelija u ml krvi.

Ono što je veoma bitno je to da se utvrđuje na šta su postojeće ćelije raka i metastaza senzitivne i rezistentne. Senzitivnost se radi na sve poznate medikamente i suplemente.

BIOMED AID je zastupnik R.G.C.C. laboratorije za Balkan.