Нашиот развој никогаш не запира

Онколошка дијагностика

R.G.C.C. е компанија од Швајцарија која се бави со медицинска генетика, особено со генетика на ракот...

Молекуларна терапија

Интегративна онкологија е начин на лекување кој ги комбинира конвенцио-налните методи, третмани со...

За нас

Фирмата БИОМЕД ЕИД ДООЕЛ Скопје е основана во 2011 година и основна дејност на фирмата е промет со...